Skip to main content

Posts

Showing posts from December 20, 2021

Top 12 Bible Verses Na Makakatulong Para Patuloy Na Magtiyaga

 Top 12 Bible Verses Na Makakatulong Para Patuloy Na Magtiyaga (Pagnilayin at Isapuso) Pero kung ang inaasahan nati'y wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. - Roma 8:25 ASND                                                                                                                                                                            Tularan n'yo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta na mga tagapagsalita ng Panginoon. - Santiago 5:10 ASND                                                                                                                                                                            Ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinuturo mo, ang aking pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. - 2 Timoteo 3:19 ASND                                                                                                                                                                            Pinatunayan namin sa l