Skip to main content

Posts

Showing posts from July 15, 2021

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE | TAGUMPAY MAN O KABIGUAN (LYRICS) - REZ VALDEZ | TAGALOG WORSHIP SONG

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Tagumpay Man O Kabiguan Lyrics Tila kay daling Magpasalamat sa Diyos Sa mga pagpapalang Lagi Niyang kaloob Ngunit kung may dusa At may kalungkutan Tila ba kay hirap Ang Siya'y pasalamatan Tila ba kay hirap Magbigay ng papuri Kung mga kabiguan Nadaramang lagi Natitirang pag-asa'y Tila ba maglalaho Sa nadaramang Paghihirap ng puso Ngunit ang pangako Niya Huwag kang maninimdim Pagkatapos ng gabi Araw ay darating Luha sa mga mata'y Kanyang papahirin Paghihirap ng puso'y Kanyang papawiin Sa lahat ng sandali Siya'y pasalamatan Buhay man may Tagumpay o may kabiguan Pangako ng Diyos ay Lagi mong panghawakan Di Niya tayo iiwan O pababayaan Dahil ang pangako Niya Huwag kang maninimdim Pagkatapos ng gabi Araw ay darating Luha sa mga mata'y Kanyang papahirin Paghihirap ng puso'y Kanyang papawiin Ngunit ang pangako Niya Huwag kang maninimdim Pagkatapos ng gabi Araw ay darating Luha sa mga mata'y Kanyang papahirin Paghihirap ng puso'y K