Skip to main content

Verse of the Day Reflection - September 14 2021 (Bible Verse Reflection) - 1 John 4:18 NIV - Great Love - Give Thanks To The Holy One

 GIVE THANKS TO THE HOLY ONE

Verse of the Day

September 14, 2021

1 John 4:18 NIV
There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.


TABLE OF CONTENTS

REFLECTION

Prayer

Praise you, Lord God. Thank you so much for this new day full of hope and your love for us. Forgive me Lord for my sins committed in thought, word, and deed. Help me to resist temptations and live pleasingly in your sight. I cannot afford to face the challenges of life alone without compassion and mercy from you, Lord. May you help me understand your words. Be spread all over the world for your praise.

Thank you, Lord, for giving your son Jesus Christ to atone for our sins. May His teachings and deeds prevail in our hearts and minds. His sermons and good examples will be our guide to be pleasing to you our Father. I am deeply sorry for my sins. Help me to follow your will through your Son and may enter your kingdom. Please don't leave me, Father. Have mercy on me, Lord.

All praise and honor are only for you our Almighty God. In the name of your Son Jesus Christ, our Savior. Amen.

Sharing

"Great Love"

Let us love because God is love. Whoever loves his neighbor is a child of God and knows God. His Son Jesus Christ took upon Himself our sins for our forgiveness and to have eternal life. If we do not love the people we associate with, how else can we love God we cannot see. If you say you love God but are angry with your neighbor, you are a liar. Let us spread love because if we abide in God, God will abide in us as well.

Let us remove evil spirits from our hearts and minds to be able to do the will of God. It is just around us waiting for the opportunity to be tempted and sin against the Lord. Let us always pray and ask for strength so that we can overcome evil spirits. God created us from His image. He loves us so much that even His only begotten Son was offered to atone for our sins.


Let us keep loving each other. No matter what trials we go through let us always lift up the Lord. Let us fight evil spirits through the love of God that we will see in His son Jesus Christ who died for us. He is our only savior to come into the kingdom of God and have eternal life. May peace and unity remain in each of our hearts. We followers of Jesus Christ spread the Good News of God's great love for us. He is the almighty God who loves us so much.


Full Chapter

1 JOHN 4

On Denying the Incarnation

1 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 


2 This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, 


3 but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world.


4You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. 


5They are from the world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. 


6We are from God, and whoever knows God listens to us; but whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the Spirit of truth and the spirit of falsehood.

God’s Love and Ours

7Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. 


8Whoever does not love does not know God, because God is love. 


9This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. 


10This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. 


11Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. 


12No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.


13This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit. 


14And we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. 


15If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. 


16And so we know and rely on the love God has for us.
God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. 


17This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment: In this world we are like Jesus. 


18There is no fear in love. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.


19We love because he first loved us. 


20Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. 


21And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.

God Bless!

May the blessing of our Almighty God be with you always. In the name of our only Savior Jesus Christ, who was crucified and died for our sins. Amen.

What does the Gospel bring to you? You can also share your experienced God's grace, blessings, and kindness with you. Comment below.

DISCLAIMER: I AM NOT AN EXPERT IN THE WORDS OF GOD. I'M JUST SHARING MY FAITH. YOU CAN HAVE YOUR OWN INTERPRETATION OR UNDERSTANDING. #TOGODBETHEGLORY

PIN ME!

YOU MAY ALSO LIKE:Comments

MOST VIEWED

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Diyos Ka Sa Amin Lyrics - Hope Filipino Worship | Tagalog Worship Song | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

What Does The Bible Say About Faith Tagalog / Filipino Bible Verse | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Faith  Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. - Hebreo 11:1 Hindi lang iyan, gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. - Efeso 6:16 Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. - Santiago 1:6 Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa; magtiwala ka sa kanya at tutulungan ka niya. - Salmo 37:5 Magtiwala ka nang buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. - Kawikaan 3:5 Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Dios at labanan si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang mga kapatid n'yo kay Cristo sa buong mundo. Nararana

What Does The Bible Say About Healing (Tagalog/Filipino) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Healing Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway; binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. - Isaias 53:5 Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. - Salmo 55:22 Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. – Isaias 41:10 "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. - Mateo 11:28 Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, " Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangy

What Does The Bible Say About Fear English (Bible Verse) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. - Proverbs 3:7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. - 2 Timothy 1:7 Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. - Philippians 4:6 when I am afraid, I put my trust in you. - Psalms 56:3 I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. - Psalms 34:4 do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. - Isaiah 41:10 I hereby command you: Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for th