Skip to main content

Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One

Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Bible Verse of the Day

August 27, 2021
Friday

Matthew 7:8 NIV
For everyone who asks receives; the one who seeks finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

Reflection

Prayer

Praise be to You our God Almighty. Thank You so much for this new day with the new hope, you give us every day. Give us the strength to fulfill our missions in life with faith that You will not forsake us. Forgive us for our sins and shortcomings that we commit in thought, word, and deed. Help us to fulfill Your plans for us, do what You want and be a pleasure in Your sight. I pray Lord that we may fully understand Your words and plant them in our hearts and minds so that we may live pleasingly to You.
Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Thank You, Lord Jesus Christ, Our Savior, for the light You have given us. Help us to follow in Your footsteps as we draw closer to the Father so that we may receive the grace and blessing You have prepared for us in heaven. All praise and worship are only for You, Our God Almighty. All this we pray in the name of Your Son Jesus Christ, Our Savior. Amen.
Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Sharing

One of my favorite bible verses declares God will never forsake us. Let us just come to Him in humility, pray and believe in Him that every day of our lives there is a God who is ready to help and guide us. Let's just ask, seek, and knock in our prayer to Him. Let us make it a habit to pray always and all we do is turn to Him and trust in His plans for us. God has no evil desire for us but only good. He is our refuge at all times and He will never leave or forsake us.
Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One
Sometimes in our lives, we experience so much sadness and pain that we feel as if we want to rest for the rest of our lives because of the pain and tiredness that we feel over and over again. We want to be numb to say we are ok and do everything we need to do. We do everything we can to fulfill our obligation that we are the only ones who care about everything. We have no one to turn to, we have no one to tell us how we really feel. We want to be happy but the people around us are so mean and just let us suffer and lift ourselves up on our own. Tiresome! why should people who just hurt us be a part of our lives? May the Lord heal us soon.
Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One
We want to get out of this situation so that we don't feel it over and over again. We have the right to be happy. We want to rebuild ourselves and forget all the pain we have experienced but there are situations where we can't think only of ourselves, because there are other people who can be hurt, even though the truth is that we are having a hard time in the situation we have.
Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Psalms 34:18 NIV
The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.

Everything we do has consequences and we need to be prepared for those because not only us but also our loved ones will be affected. It is as if we are trapped and there is no clear solution if we only trust people. We must obey God in any situation no matter how painful and difficult it is because that is His guide for us. Let’s trust His method and everything will be fine at the right time. Let us just believe in Him and ask for strength to go on with life and lift up the crosses that lie upon us.
Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One
Only God knows everything. When we are weak and we are struggling so much. Let us cry out to Him for our suffering. Let's just come to Him. He's just enough. We know that He will never forsake us because He knows what is really in our hearts. He alone can judge us. In the Lord, all the pain we feel is valid because He is our Father Almighty who knows everything about us more than anyone else. If to other people we have no right to be hurt, to the Lord He knows our every endurance, suffering, and weakness. He will protect and guide us from those who seek to harm us. Let us approach Him in humility and ask for strength and guidance so we can all cope.


May the blessing of our Almighty God be with you always. In the name of our only Savior Jesus Christ, who was crucified and died for our sins. Amen.

What does the Gospel bring to you? You can also share your experienced God's grace, blessings, and kindness with you. Comment below.

DISCLAIMER: I AM NOT AN EXPERT IN THE WORDS OF GOD. I'M JUST SHARING MY FAITH. YOU CAN HAVE YOUR OWN INTERPRETATION OR UNDERSTANDING. #TOGODBETHEGLORY

PIN ME!

Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

Verse of the Day - August 27 2021 - Matthew 7:8 NIV - Bible Verse Reflection - Give Thanks To The Holy One

YOU MAY ALSO LIKE:

Comments

MOST VIEWED

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Diyos Ka Sa Amin Lyrics - Hope Filipino Worship | Tagalog Worship Song | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

What Does The Bible Say About Faith Tagalog / Filipino Bible Verse | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Faith  Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. - Hebreo 11:1 Hindi lang iyan, gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. - Efeso 6:16 Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. - Santiago 1:6 Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa; magtiwala ka sa kanya at tutulungan ka niya. - Salmo 37:5 Magtiwala ka nang buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. - Kawikaan 3:5 Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Dios at labanan si Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap kundi pati ang mga kapatid n'yo kay Cristo sa buong mundo. Nararana

What Does The Bible Say About Healing (Tagalog/Filipino) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Healing Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway; binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. - Isaias 53:5 Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. - Salmo 55:22 Huwag kang mangamba dahil ako ang Dios mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. – Isaias 41:10 "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. - Mateo 11:28 Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, " Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangy

What Does The Bible Say About Fear English (Bible Verse) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. - Proverbs 3:7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. - 2 Timothy 1:7 Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. - Philippians 4:6 when I am afraid, I put my trust in you. - Psalms 56:3 I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. - Psalms 34:4 do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. - Isaiah 41:10 I hereby command you: Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for th