Skip to main content

Posts

Showing posts from September 29, 2020

Bible Verse Of The Day September 29 2020 Tagalog Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day September 29 2020 Tagalog Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka nang buong puso na muli siyang binuhay ng Dios, maliligtas ka - Roma 10:9 Full Chapter ROMA 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at dalangin sa Dios ay ang kaligtasan ng aking mga kalahing Judio.  2 Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Dios, kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan.  3 Ito╩╝y sa dahilang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Dios na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamamaraan ng Dios.  4 Sapagkat  hindi nila alam na  si Cristo ang hangganan ng Kautusan. Dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay itinuturing ng Dios na matuwid. Ang Kaligtasan ay para sa Lahat 5 Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa taong itinuturing ng Dios na matuwid batay sa Kautusan: “Ang taong sumusunod