Skip to main content

Posts

Showing posts from September 23, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog September 23 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 23 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Dios, bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan.  Full Chapter 2 TIMOTEO 2 Ang Mabuting Sundalo ni Cristo Jesus 1Kaya ikaw Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Cristo Jesus. 2Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao, na makakapagturo rin sa iba, ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. 3Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Cristo Jesus. 4Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo; hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. 5Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro; hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. 6At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka; hindi baŹ¼t siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa