Skip to main content

Posts

Showing posts from September 16, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog September 16 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog September 16 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting.  - 1 Corinto 13:1 Full Chapter 1 CORINTO 13 Ang Pag-ibig 1 Kung makapagsalita man ako sa ibaʼt ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingawngaw o pompyang na tumatagingting.   2 Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Dios, at may pang-unawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan.  3 At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. 4 Ang  taong may  pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi ma