Skip to main content

Posts

Showing posts from September 14, 2020

Verse Of The Day | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Magtiwala ka nang buong puso sa  Panginoon  at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan.  6 Alalahanin mo ang  Panginoon  sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.  - Kawikaan 3:5-6 Full Chapter KAWIKAAN 3 Dagdag na Kahalagahan ng Karunungan 1 Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko,  2 sapagkat ito ang magpapahaba at magpapaunlad ng iyong buhay.  3 Manatili kang mapagmahal at matapat; alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan.  4 Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Dios pati na ang mga tao. 5 Magtiwala ka nang buong puso sa  Panginoon  at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan.  6 Alalahanin mo ang  Panginoon  sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas.   7 Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Matakot ka sa  Panginoon , at huwag gumawa ng masama.  8 Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong kataw