Skip to main content

Posts

Showing posts from August 25, 2020

Verse Of The Day | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Maging listo kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay - 1 Corinto 16:13 Full Chapter Tulong para sa mga Taga-Judea 1 Ngayon, tungkol naman sa tulong na nalikom para sa mga mananampalataya   ng Dios sa Judea , gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia.  2 Sa bawat Linggo, ang bawat isa sa inyo╩╝y maglaan na ng halaga ayon sa inyong kita, at ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong.  3 Pagdating ko riyan, papupuntahin ko sa Jerusalem ang mga taong pipiliin ninyo na magdadala ng inyong tulong, at gagawa ako ng sulat na magpapakilala sa kanila.  4 At kung kinakailangan ding pumunta ako  sa Jerusalem , isasama ko na sila. Mga Plano ni Pablo 5 Tutuloy ako riyan sa Corinto pagkagaling ko sa Macedonia dahil kailangan kong dumaan doon.  6 Maaaring magtagal ako riyan sa inyo. Baka riyan ako magpalipas ng taglamig, upang matulungan ninyo ako sa mga pangangail