Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2020

Bible Verse Of The Day Tagalog November 29 2020 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog November 29 2020 Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Halikayo, lumuhod tayo at sumamba sa Panginoon na lumikha sa atin. - Salmo 95:6 Full Chapter SALMO 95 Awit ng Pagpupuri sa Dios 1 Halikayo, magsiawit tayo nang may kagalakan! Sumigaw tayo sa pagpupuri sa  Panginoon  na ating Bato  na kanlungan  at tagapagligtas. 2 Lumapit tayo sa kanya nang may pasasalamat, at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa kanya. 3 Dahil ang  Panginoon  ay dakilang Dios. Makapangyarihang hari sa lahat ng mga dios. 4 Siya ang may-ari ng kailaliman ng lupa at tuktok ng mga bundok. 5 Sa kanya rin ang dagat pati ang lupain na kanyang ginawa. 6 Halikayo, lumuhod tayo at sumamba sa  Panginoon  na lumikha sa atin. 7 Dahil siya ang ating Dios at tayo ang kanyang mga mamamayan na  gaya ng  mga tupa sa kanyang kawan  na kanyang binabantayan at inaalagaan . Kapag narinig ninyo ang tinig niya, 8 huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, katulad ng ginawa noon ng inyong

Wala Kang Katulad Lyrics Tagalog Gospel Song Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Wala Kang Katulad Lyrics Awitin ko man Lahat ng awit sa mundo Di kayang ilarawan ang Kadakilaan Mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita Upang ihayag Ang kabutihan Mo Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Awitin ko man Lahat ng awit sa mundo Di kayang ilarawan ang Kadakilaan Mo Kulang ang lahat ng tula Kulang maging mga salita Upang ihayag Ang kabutihan Mo Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Wala Kang katulad Wala nang hihigit sa'Yo Wala Kang katulad Wala nang papantay sa'Yo Ikaw ang Diyos noon pa man Maging ngayon at kailanman Sa habang panahon Wala Kang katulad Sa habang panahon Sa habang panahon Sa habang panahon Wala Kang katulad