Skip to main content

Translate

What Does The Bible Say About Marriage | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One

What Does The Bible Say About Marriage

Ngunit dapat ninyong tandaan na sa buhay natin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki, at kailangan din ng lalaki ang babae. - 1 Corinto 11:11

Dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay ipinanganak ng babae; at ang lahat naman ay nagmumula sa Dios. - 1 Corinto 11:12

Kaya nga mga kapatid, mamuhay ang bawat isa sa inyo ayon sa kanyang kalagayan nang tawagin siya ng Dios. - 1 Corinto 7:24

Kaya mamuhay kayo nang ayon sa nais ng Banal na Espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. - Galacia 5:16

Kaya tandaan ninyo: anuman ang hilingin ninyo sa Dios sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito. at matatanggap nga ninyo. - Marcos 11:24

Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Dios ng Israel, "Ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae." Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. - Malakias 2:16

Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo. Hayaan din ninyong mag-asawa ang mga anak n'yo at nang magkaanak din sila para dumami kayo nang dumami. - Jeremias 29:6

Nagtanong uli ang mga Pariseo, "Pero bakit sinabi ni Moises na pwedeng hiwalayan ng lalaki ang asawa niya, basta't bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay?" - Mateo 19:7

Sumagot si Jesus sa kanila, " Ipinahintulot ito ni Moises sa inyo dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Ngunit hini iyan ang layunin ng Dios mula sa simula. - Mateo 19:8

At kung hiwalayan ng isang babae ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkasala rin ng pangangalunya. - Marcos 10:12

Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan n'yo at ipanalangin ang isa't isa para gumalaing kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. - Santiago 5:16

Hindi na sila dalawa kundi isa na lang, Kaya hindi dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Dios. - Mateo 19:6

Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. - Leviticus 18:6

Bahay at kayamanan sa magulang ay namamana, ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. - Kawikaan 19:14

Hindi ba't pinag-isa kayo ng Dios sa katawan at sa espiritu para maging kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niyang magkaroon kayo ng mga anak na makadios. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong inyong kabataan. - Malakias 2:15

Halimbawa, ayon sa batas, ang isang babaeng may asawa ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Pero kung namatay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. - Roma 7:2

Dapat tuparin ng lalaki ang kanyang tungkulin sa kanyang asawa, at ganoon din naman ang babae. - 1 Corinto 7:3

Huwag kayong magsasalita ng masama kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. - Efeso 4:29

Dapat ninyong pahalagahan ang pag-aasawa, at dapat ninyong iwasan ang pangangalunya. Sapagkat hahatulan ng Dios ang mga nangangalunya at ang mga imoral. - Hebreo 13:4

Huwag kayong mag-asawa ng babaeng marumi dahil nagbebenta siya ng panandaliang aliw, o ng babaeng hiwalay sa asawa, dahil kayo'y hinirang ko para sa aking sarili. - Leviticus 21:7

Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Dios sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Dios - kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. - Roma 12:2

Sapagkta sa muling pagkabuhay hindi na sila mag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. - Mateo 22:30

Sinasabi sa Kasulatan, " Iiwan ng lalaki ang kanyanbg ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa." - Efeso 5:31

Binasbasan ng Dios si Noe at ang mga anak niya at sinabi, "Magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. - Genesis 9:1

"Kung nag-asawa ang isang lalaki, at sa bandang huli ay inayawan na niya ito dahil may natuklasan siyang hindi niya nagustuhan dito, dapat siyang gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay at ibigay ito sa kanya, at maaari na niya itong paalisin sa kanyang bahay." - Deuteronomio 24:1

Kaya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangangalunya. Pero kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. At kung mag-asawa man siyang muli, hindi siya nagkakasala ng pangangalunya. - Roma 7:3

Kung pwede lang, gusto ko sanang kayong lahat ay maging katulad ko na walang asawa. Ngunit may kanya-kanyang kaloob sa atin ang Dios, at hindi ito pare-pareho. - 1 Corinto 7:7

Bible Verse Photo 

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

Give Thanks ToThe Holy One Bible Verse About Marriage

YOU  MAY ALSO LIKE:

Comments


MOST VIEWED

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Diyos Ka Sa Amin Lyrics - Hope Filipino Worship | Tagalog Worship Song | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

What Does The Bible Say About Fear English (Bible Verse) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. - Proverbs 3:7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. - 2 Timothy 1:7 Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. - Philippians 4:6 when I am afraid, I put my trust in you. - Psalms 56:3 I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. - Psalms 34:4 do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. - Isaiah 41:10 I hereby command you: Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for th

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE | VERSE OF THE DAY (BIBLE VERSE) AUGUST 10, 2021

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE VERSE OF THE DAY AUGUST 10, 2021 TUESDAY Psalms 56:3 When I am afraid, I put my trust in you. REFLECTION Sharing Praise be to you Father God Most High. You who have made the world, give us love, faith, and hope through your only begotten Son, Jesus Christ. All praise and honor are only for you.  This is my special day, the day that I was born into this world. The love of my mother, who nurtured and love me with all her life, strength, and ability. Many thanks to you my mother. Even though you are not with me now, I will never lose you in my heart. All your teachings and love for me are already planted in my heart and mind. Praise be to You God our Father. All thanks and praise I give to you Father God in the name of Jesus Christ our Savior. Thank you for your wonderful gift to us that no material thing can compensate for.  Thank you Father God for continue guiding me w ith relentless reminder through your words. Thank you Father God for your pure love. I

Verse of the Day - September 6 2021 (Reflection) - John 6:35 NIV - Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Verse of the Day September 6, 2021  John 6:35 NIV Then Jesus declared, " I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.  REFLECTION Prayer Praise be to you, Lord God. Thank you so much for this new day of your care and grace to us. Thank you Father for your faithful love for us. Please forgive me for the sins and shortcomings that I have committed in thought, word, and deed. Please help me to live worthy of your sight. You alone Lord my strength and lean on any trial I face. Please help me get through them according to your plans. Please help me to understand your words and share them with praise for you.  Thank you, Lord Jesus Christ, for the teachings and deeds you have shown us. May the mighty Father please me in my life. Help me to follow in your footsteps as we approach our Father. Keep me away from temptations and may I be able to overcome them to be worthy to enter the Kingdom o