Skip to main content

Translate

What Does The Bible Say About Hope | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One

What Does The Bible Say About Hope
Bible Verse 

At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Dios sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. - Roma 5:5


Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Dios. - Roma 5:4


Ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa kanya, sila na nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. - Salmo 33:18


Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? - Roma 8:24


Panginoon, bigyan nʼyo ako ng kalakasan ayon sa inyong pangako upang ako ay patuloy na mabuhay; at huwag nʼyong hayaan na mabigo ako sa pag-asa ko sa inyo. - Salmo 119:116


Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong mga umaasa sa Panginoon. - Salmo 31:24


dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang itoʼy una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang Magandang Balita. - Colosas 1:5


Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Dios at Tagapagligtas! - Salmo 43:5


Pero kung ang inaasahan natiʼy wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. - Roma 8:25


ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. - Isaias 40:31


At ngayon, Panginoon, ano pa ang aasahan ko? Kayo lang ang tanging pag-asa ko. - Salmo 39:7


Pero ang masasama ay mabibigo at walang patutunguhan. At ang tanging pag-asa nila ay kamatayan. - Job 11:20


Napapagod na ako sa paghihintay ng inyong pagliligtas sa akin, ngunit umaasa pa rin ako sa inyong mga salita. - Salmo 119:81


Ang pag-asa ng matuwid ay magbibigay ng kaligayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay walang katuparan. - Kawikaan 10:28


Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, “Mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. - Mangangaral 9:4


Sapagkat papaano pa akong makakapagpuri sa inyo kung patay na ako? Ang mga patay ay hindi makakapagpuri sa inyo o makakaasa man sa inyong katapatan. - Isaias 38:18


Mapapahamak ang masama dahil sa kanyang masamang gawain, ngunit ang mga matuwid ay iingatan dahil sa kanilang pagkamakadios. - Kawikaan 14:32


Kaya ang sinumang may ganitong pag-asa kay Cristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay, tulad ng buhay ni Cristo na matuwid. -  1 Juan 3:3


Sapagkat ano ang pag-asa ng taong walang takot sa Dios kung bawiin na ng Dios ang kanyang buhay? -   Job 27:8


Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. - 1 Corinto 15:19


Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang Banal na Espiritu, at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Dios. -  Efeso 4:4


Sumagot si Job, “Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Mabubuting bagay lang ba ang tatanggapin natin mula sa Dios at hindi ang masasama?” Sa kabila ng lahat ng nangyari kay Job ay hindi siya nagkasala kahit sa pananalita. - Job 2:10


Ang galit at paninibugho ay pumapatay sa hangal at sa walang karunungan. -  Job 5:2


Itinataas niya ang mga nagpapakumbaba at kinakalinga ang mga nagdadalamhati. - Job 5:11


Inililigtas ng Dios ang mga dukha mula sa kamatayan at sa mga taong makapangyarihan na umaapi sa kanila. - Job 5:15

Bible Verse Photo

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Give Thanks To The Holy One Bible Verse About Hope

Comments


MOST VIEWED

Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One Ang Buhay Ng Kristiyano Ay Masayang Tunay Lyrics Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HANDS God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my HEAD God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay, masayang tunay Ang buhay ng kristiyano ay masayang tunay Masayang tunay   I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive He’s keeping me alive, keeping me alive I’ve got spirit in my SHOULDER God Is keeping me alive Jesus is keeping me alive   Ang buhay

Diyos Ka Sa Amin Lyrics - Hope Filipino Worship | Tagalog Worship Song | Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Diyos Ka Sa Amin  Lyrics O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay  Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko Ginawa Mo'ng lahat Pag-ibig Mo ay tapat at wagas O Diyos, wala nang papantay Sa kabutihan Mo Ang ngalan Mo'y itataas sa buhay ko Sundin ang loob Mo iparinig ang nais Mo Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko aking Ama Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin Panginoong Hesus, purihin Ka Dakilain Ka sa buhay ko Di nagbabago, Diyos Ka

What Does The Bible Say About Fear English (Bible Verse) | Give Thanks To The Holy One

Give Thanks To The Holy One What Does The Bible Say About Fear There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not reached perfection in love. - 1 John 4:18 Don't be wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. - Proverbs 3:7 for God did not give us a spirit of cowardice, but rather a spirit of power and of love and of self-discipline. - 2 Timothy 1:7 Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. - Philippians 4:6 when I am afraid, I put my trust in you. - Psalms 56:3 I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. - Psalms 34:4 do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand. - Isaiah 41:10 I hereby command you: Be strong and courageous; do not be frightened or dismayed, for th

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE | VERSE OF THE DAY (BIBLE VERSE) AUGUST 10, 2021

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE VERSE OF THE DAY AUGUST 10, 2021 TUESDAY Psalms 56:3 When I am afraid, I put my trust in you. REFLECTION Sharing Praise be to you Father God Most High. You who have made the world, give us love, faith, and hope through your only begotten Son, Jesus Christ. All praise and honor are only for you.  This is my special day, the day that I was born into this world. The love of my mother, who nurtured and love me with all her life, strength, and ability. Many thanks to you my mother. Even though you are not with me now, I will never lose you in my heart. All your teachings and love for me are already planted in my heart and mind. Praise be to You God our Father. All thanks and praise I give to you Father God in the name of Jesus Christ our Savior. Thank you for your wonderful gift to us that no material thing can compensate for.  Thank you Father God for continue guiding me w ith relentless reminder through your words. Thank you Father God for your pure love. I

Verse of the Day - September 6 2021 (Reflection) - John 6:35 NIV - Give Thanks To The Holy One

GIVE THANKS TO THE HOLY ONE Verse of the Day September 6, 2021  John 6:35 NIV Then Jesus declared, " I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.  REFLECTION Prayer Praise be to you, Lord God. Thank you so much for this new day of your care and grace to us. Thank you Father for your faithful love for us. Please forgive me for the sins and shortcomings that I have committed in thought, word, and deed. Please help me to live worthy of your sight. You alone Lord my strength and lean on any trial I face. Please help me get through them according to your plans. Please help me to understand your words and share them with praise for you.  Thank you, Lord Jesus Christ, for the teachings and deeds you have shown us. May the mighty Father please me in my life. Help me to follow in your footsteps as we approach our Father. Keep me away from temptations and may I be able to overcome them to be worthy to enter the Kingdom o