Skip to main content

Posts

FEATURED POST

Bible Verse Of The Day Tagalog January 9 2021 Give Thanks To The Holy One

Bible Verse Of The Day Tagalog January 9, 2021, Give Thanks To The Holy One Verse Of The Day Ang Dios ang ating kanlungan at kalakasan. Siyaʼy laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. - Salmo 46:1 Full Chapter SALMO 46 Kasama Natin ang Dios 1Ang Dios ang ating kanlungan at kalakasan. Siyaʼy laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. 2Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man, at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. 3Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan, at mayanig ang kabundukan. 4May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Dios, sa banal na tahanan ng Kataas-taasang Dios. 5Ang Dios ay nakatira sa lungsod na ito kaya hindi ito magigiba. Itoʼy kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan. 6Nagkakagulo ang mga bansa; bumabagsak ang mga kaharian. Sa sigaw ng Dios, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot. 7Kasama natin ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan. Ang Dios ni Jacob ang ating kanlungan. 8Halika, tingnan mo ang mga kahanga-han
Recent posts